ਖੋ ਨਾ ਬੈਠਾ - ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ

ਖੋ ਨਾ ਬੈਠਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ Punjabi Song Lyrics

Song Name: ਖੋ ਨਾ ਬੈਠਾ
Singer Name: ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ
Album Name: Punjabi Single Track
Lyrics Name: ਗਾਮਾ ਸਿੱਧੂ
Music By:


Lyrics:

 ਖੋ ਨਾ ਬੈਠਾ Lyrics ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ

ਰੱਬ ਪੂਜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਵਣ ਲਈ
ਰੱਬ ਪੂਜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਣ ਲਈ (x2)

ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵਣ ਲਈ
ਤੇਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵਣ ਲਈ

ਵੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਆਂ ਤਾਇਓ ਲੜ ਦੀ ਨਾ (x2)
ਵੱਖ ਹੋ ਨਾ ਬੈਠਾ

ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਲ ਡਰਦਾ ਸੀ
ਤੈਨੂੰ ਪਾਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਖੋਂ ਨਾ ਬੈਠਾ (x2)

ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਨਾ ਏ
ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਗਾਂ ਦੇ ਵਹਿਨਾ ਏ (x2)

ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਚੁਰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਵੇ (x2)
ਨੈਣੋਂ ਚੋਂ ਨਾ ਬੈਠਾ

ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਲ ਡਰਦਾ ਸੀ
ਤੈਨੂੰ ਪਾਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਖੋਂ ਨਾ ਬੈਠਾ (x2)

ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਨੀ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ
ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਲੈ ਨੀ ਹੁੰਦਾ (x2)

ਤੇਰੇ ਨਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵੇ ਰੱਖਾਂ ਬੂਹੇ ਖੁਲੇ ਵੇ(x2)
ਕੀਤੇ ਟੋ ਨਾ ਬੈਠਾ

ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਲ ਡਰਦਾ ਸੀ
ਤੈਨੂੰ ਪਾਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਖੋਂ ਨਾ ਬੈਠਾ (x2)

ਉਂਜ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਾਮੀਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ
ਕਿਉ ਸਕਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਉਂਜ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ
ਕਿਉ ਸਕਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ

ਨਾ ਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਮਨਾ ਮੈਨੂੰ (x2)
ਕੀਤੇ ਰੋਂ ਨਾ ਬੈਠਾ

ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਲ ਡਰਦਾ ਸੀ
ਤੈਨੂੰ ਪਾਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਖੋਂ ਨਾ ਬੈਠਾ (x2)

Leave a Comment

Related posts